DANSSCHOOL
QUE RICA SALSA
WAAR DANSEN GENIETEN IS
Start nieuwe cursussen:
16 april 2024
Iedereen kan dansen
  

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van dansschool Que Rica Salsa met als verwerkingsverantwoordelijke Michael Ilsen, te bereiken via telefoon op 06 29 60 33 93 of via mail op info@quericasalsa.nl. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming. Dansschool Que Rica Salsa verwerkt persoonsgegevens. Middels deze privacyverklaring willen wij u op een begrijpelijke manier informeren welke gegevens wij verzamelen en verwerken en voor welke doelen en gebaseerd op welke grondslagen voordat u een overeenkomst met ons aangaat.

Onze AVG-grondslagen hiervoor zijn:
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of
 • noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de eis van de Belastingdienst om een administratie te hebben en deze minimaal 7 jaar te bewaren en/of
 • noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, namelijk een goede bedrijfsvoering

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij en voor welk doel:
 • voornaam en achternaam: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt en voor de administratie voor de belastingdienst
 • geslacht: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt en voor de administratie voor de belastingdienst en bij een groepsles voor het evenwicht tussen vrouwen en mannen
 • adres, postcode en woonplaats: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt en voor de administratie voor de belastingdienst en bij een privéles of workshop bij de klant voor het bezoekadres
 • e-mailadres: om elke inschrijving per internet te kunnen bevestigen of een andere optie voor een cursus, privéles of workshop voor te stellen
 • telefoon: om een klant te kunnen bereiken als een cursus, privéles of workshop niet doorgaat of om extra mee te dansen in een andere groep
 • geboortedatum: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt(samen met voor- en achternaam, geslacht, adres en postcode en woonplaats maakt dit een persoon uniek)
U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar mocht u deze gegevens niet verstrekken dan kan het zijn dat wij geen overeenkomst met u aangaan.

Categorieën ontvangers persoonsgegevens:
 • mensen die bij dansschool Que Rica Salsa werken EN de inschrijfformulieren verwerken
 • host van website en mailbox
Wij zijn niet van plan de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of naar een internationale organisatie.

Bewaartermijn gegevens:
 • Minimaal 7 jaar. In de praktijk zal na afloop van elk seizoen alle gegevens die 7 jaar of ouder zijn, vernietigd worden.

Rechten van klanten zijn:
 • het recht op inzage. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen.
 • het recht op correctie. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Als we zelf achter onjuiste of onvolledige persoonsgegevens komen dan zullen we die zelf aanpassen of aanvullen. Indien van toepassing zullen we ook derden partijen inlichten.
 • het recht op vergetelheid(het recht om vergeten te worden). Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
 • het recht op dataportabiliteit(het recht om persoonsgegevens over te dragen). Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen.
 • het recht op beperking van de verwerking. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij kennen geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij ons. Het laatste kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
Voor alle rechten geldt dat we hier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op reageren. Als het verzoek complex is of er meerdere verzoeken van één persoon zijn, vragen we om uitstel van deze periode voor drie maanden. We berekenen geen kosten, tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is(heel veel verzoeken van één persoon). Dan vragen wij een redelijke administratieve vergoeding. Of weigeren wij het verzoek.

Overige zaken:
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.
 • De gegevens zijn niet verkregen van een andere organisatie.
Opslaan
Cookies voorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, functioneert deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Alles accepteren
Alles weigeren
Cookieverklaring
Essentiële cookies:
Cookies die ofwel: uitsluitend worden gebruikt om de overdracht van communicatie via een netwerk uit te voeren of te vergemakkelijken; of. strikt noodzakelijk zijn om een online dienst te leveren (bijv. onze website of een dienst op onze website) die u hebt aangevraagd.
QueRicaSalsa
Accepteren
Weigeren
Beveiligingscookies
Cookies die worden gebruikt voor beveiliging, helpen gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en u te beschermen tijdens uw interactie met een service.
Google
Accepteren
Weigeren
Personalisatie cookies:
Cookies die worden gebruikt voor personalisatie verbeteren uw ervaring door gepersonaliseerde inhoud en functies te bieden, afhankelijk van uw instellingen op g.co/privacy tools of uw app- en apparaat instellingen.
Google
Accepteren
Weigeren
Analytics cookies: :
Cookies die worden gebruikt voor personalisatie verbeteren uw ervaring door gepersonaliseerde inhoud en functies te bieden, afhankelijk van uw instellingen op g.co/privacy tools of uw app- en apparaat instellingen.
Google Analytics:
Deze cookies worden toegepast om het gebruik van quericasalsa.nl te analyseren, om de website beter en nog gebruiksvriendelijker te maken.
Accepteren
Weigeren
Functionele cookies:
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteit. Ze geven u toegang tot functies die fundamenteel zijn voor een dienst. Zaken die als fundamenteel voor een dienst worden beschouwd, zijn onder andere voorkeuren, zoals uw taalkeuze, informatie met betrekking tot uw sessie, zoals de inhoud van een winkelwagentje, en productoptimalisaties die helpen bij het onderhouden en verbeteren van die dienst.
Google
Accepteren
Weigeren