DANSSCHOOL
QUE RICA SALSA
WAAR DANSEN GENIETEN IS
Start nieuwe cursussen:
12 september 2023
Iedereen kan dansen
  

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van dansschool Que Rica Salsa met als verwerkingsverantwoordelijke Michael Ilsen, te bereiken via telefoon op 06 29 60 33 93 of via mail op info@quericasalsa.nl. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming. Dansschool Que Rica Salsa verwerkt persoonsgegevens. Middels deze privacyverklaring willen wij u op een begrijpelijke manier informeren welke gegevens wij verzamelen en verwerken en voor welke doelen en gebaseerd op welke grondslagen voordat u een overeenkomst met ons aangaat.

Onze AVG-grondslagen hiervoor zijn:
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of
  • noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, namelijk de eis van de Belastingdienst om een administratie te hebben en deze minimaal 7 jaar te bewaren en/of
  • noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, namelijk een goede bedrijfsvoering

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij en voor welk doel:
  • voornaam en achternaam: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt en voor de administratie voor de belastingdienst
  • geslacht: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt en voor de administratie voor de belastingdienst en bij een groepsles voor het evenwicht tussen vrouwen en mannen
  • adres, postcode en woonplaats: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt en voor de administratie voor de belastingdienst en bij een privéles of workshop bij de klant voor het bezoekadres
  • e-mailadres: om elke inschrijving per internet te kunnen bevestigen of een andere optie voor een cursus, privéles of workshop voor te stellen
  • telefoon: om een klant te kunnen bereiken als een cursus, privéles of workshop niet doorgaat of om extra mee te dansen in een andere groep
  • geboortedatum: om te weten wie zich bij ons inschrijft voor een cursus of een privéles of een workshop aanvraagt(samen met voor- en achternaam, geslacht, adres en postcode en woonplaats maakt dit een persoon uniek)
U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar mocht u deze gegevens niet verstrekken dan kan het zijn dat wij geen overeenkomst met u aangaan.

Categorieën ontvangers persoonsgegevens:
  • mensen die bij dansschool Que Rica Salsa werken EN de inschrijfformulieren verwerken
  • host van website en mailbox
Wij zijn niet van plan de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of naar een internationale organisatie.

Bewaartermijn gegevens:
  • Minimaal 7 jaar. In de praktijk zal na afloop van elk seizoen alle gegevens die 7 jaar of ouder zijn, vernietigd worden.

Rechten van klanten zijn:
  • het recht op inzage. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen.
  • het recht op correctie. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Als we zelf achter onjuiste of onvolledige persoonsgegevens komen dan zullen we die zelf aanpassen of aanvullen. Indien van toepassing zullen we ook derden partijen inlichten.
  • het recht op vergetelheid(het recht om vergeten te worden). Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
  • het recht op dataportabiliteit(het recht om persoonsgegevens over te dragen). Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen.
  • het recht op beperking van de verwerking. Dit kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
  • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Wij kennen geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij ons. Het laatste kan door middel van een mail naar ons te sturen. Wij bekijken dan in hoeverre we aan dit verzoek gehoor kunnen geven.
Voor alle rechten geldt dat we hier zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op reageren. Als het verzoek complex is of er meerdere verzoeken van één persoon zijn, vragen we om uitstel van deze periode voor drie maanden. We berekenen geen kosten, tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is(heel veel verzoeken van één persoon). Dan vragen wij een redelijke administratieve vergoeding. Of weigeren wij het verzoek.

Overige zaken:
  • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.
  • De gegevens zijn niet verkregen van een andere organisatie.